ชื่อ - นามสกุล :นายทัศนกฤษ เด็ดขาด
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.5/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :