ชื่อ - นามสกุล :นายคณิตศร โชครุ่งวัฒนา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ม.1/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :