ชื่อ - นามสกุล :นายปิยพงศ์ จันทาพูน
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก : ครูประจำชั้น ม.3/1
ที่อยู่ :45/1 หมู่ 1/ห้วยไคร้หลวง อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57220
Telephone :0867295537
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :