ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัทธมน ใจปินตา
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0861861392
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :