ชื่อ - นามสกุล :นายดุษฎี ชูชัย
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.2/2
ที่อยู่ :
Telephone :0850400812
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :