ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัชนีวรรณ ขันคำ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป. 3/2
ที่อยู่ :121 หมู่ 12/บ้านเด่นพัฒนา อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55160
Telephone :0843784625
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :