ชื่อ - นามสกุล :นางทองศรี คำภิระ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.3/1
ที่อยู่ :375 หมู่ 13/ปิยะพร อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
Telephone :0900512522
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :