ชื่อ - นามสกุล :นายปฏิวัติ ยาณะโค
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.6/1
ที่อยู่ :163 หมู่ 6/บ้านทุ่งเกลี้ยง อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
Telephone :0810355497
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :