ชื่อ - นามสกุล :นางวรรณดี เตจ๊ะ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
ที่อยู่ :
Telephone :0856265547
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :