ชื่อ - นามสกุล :นายสุทัศน์ ขันแก้ว
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ม. 3/2
ที่อยู่ :
Telephone :0890919904
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :