ชื่อ - นามสกุล :นายสันติ ออนสา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :239 ม.9 ต.แม่สาย จ.เชียง
Telephone :083-516-09
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา